Fietssterroute Scheveningen,
realisatie 2018

oude situatie Noordwal

 

3D visualisatie Noordwal

nieuwe situatie Noordwal

 

In opdracht van het Ingenieursbureau gemeente Den Haag (IbDH) is een ontwerpverkenning, schetsontwerp en voorlopig ontwerp opgesteld voor de inpassing van een fietsroute tussen Den Haag centrum en Scheveningen.

In een multidisciplinair ontwerpteam (landschap/stedenbouw, civiele techniek, verkeerskunde) is gewerkt aan dit inpassingsvraagstuk. Traject heeft namens het IbDH de ontwerpleiding verzorgd. Met diverse directe, snelle en comfortabele fietssterroutes wil de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren.

De fietssterroute tussen het centrum van Den Haag en Scheveningen Haven is ongeveer 3 km lang en bestaat uit delen fietsstraat, vrij liggende fietspaden en fietsstroken, gedeeltelijk opgewaardeerd en gedeeltelijk volledig nieuw. Het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit en het leggen van nieuwe, slimme verbindingen tussen de wijken was een belangrijke ontwerpdoelstelling.

 

nieuwe fietsstraat Conradkade

TRAJECT is een Rotterdams adviesbureau opgericht in 2006 door Jaco van Trigt. Doel is om vanuit een integrale aanpak en in samenwerking met uiteenlopende disciplines een bijdrage te leveren aan de vormgeving van een gezonde, mooie en functionele openbare ruimte.

projecten