Ontsluiting Scheveningen
studie 2014-2017,
realisatie medio 2019

In opdracht van het Ingenieursbureau gemeente Den Haag (IbDH) is een schets- en voorlopig ontwerp (SO+VO) ontwikkeld voor de inpassing van rotondes op het kruispunt Westduinweg-Zeesluisweg en Duinstraat-Scheveningseweg.

In een multidisciplinair ontwerpteam (landschap/stedenbouw, civiele techniek, verkeerskunde) is gewerkt aan dit inpassingsvraagstuk. Traject heeft namens het IbDH de ontwerpleiding verzorgd. Vergroening en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit vormde naast bevorderen van doorstroming en verkeersveiligheid, een belangrijk deel van de opgave.

Vanwege het belang van participatie (klankbordgroepen) is gewerkt met 3D visualisaties.

rotonde Westduinweg-Zeesluisweg in aanleg

gerealiseerde rotonde Westduinweg-Zeesluisweg

oude situatie Duinstraat-Scheveningseweg

ontwerp Duinstraat-Scheveningseweg

3D visualisatie Duinstraat-Scheveningseweg

TRAJECT is een Rotterdams adviesbureau opgericht in 2006 door Jaco van Trigt. Doel is om vanuit een integrale aanpak en in samenwerking met uiteenlopende disciplines een bijdrage te leveren aan de vormgeving van een gezonde, mooie en functionele openbare ruimte.

projecten