Tramlijn 1 Den Haag
ontwerp 2015-2017,
realisatie medio 2019

In opdracht van het Ingenieursbureau gemeente Den Haag (IbDH) is een schets- en voorlopig ontwerp (SO+VO) ontwikkeld voor de inpassing van nieuwe bredere tramvoertuigen op het traject tussen Den Haag en Scheveningen. Traject heeft namens het IbDH de ontwerpleiding verzorgd. In een multidisciplinair ontwerpteam (landschap/stedenbouw, civiele techniek, verkeerskunde) is in een intensief traject gewerkt aan dit inpassingsvraagstuk. De beperkte maat van (historische) stadsstraten, het behoud van zoveel mogelijk bomen en de betrokkenheid van belangenorganisaties maakten dit tot een zeer complexe opgave waarbij veel en diepgaand onderzoek is verricht naar o.a. de vitaliteit van de bomen en constructiemogelijkheden voor het spoor.

 

TRAJECT is een Rotterdams adviesbureau opgericht in 2006 door Jaco van Trigt. Doel is om vanuit een integrale aanpak en in samenwerking met uiteenlopende disciplines een bijdrage te leveren aan de vormgeving van een gezonde, mooie en functionele openbare ruimte.

projecten