traject verkeersadvies voor gezonde en slimme mobiliteit
mobiliteitsvisie Sliedrecht 2020/2030
TRAJECT is een Rotterdams adviesbureau opgericht in 2006 door Jaco van Trigt. Doel is om vanuit een integrale aanpak en in samenwerking met uiteenlopende disciplines een bijdrage te leveren aan de vormgeving van een gezonde, mooie en functionele openbare ruimte.

TRAJECT anticipeert op de groeiende vraag naar gezonde vormen van mobiliteit. Niet alleen gezond voor de leefomgeving maar ook voor ´de mobilist´ zelf.

Door verdere verstedelijking, milieubewustwording en toenemende aandacht voor leefstijlen is gezonde mobiliteit terecht een zeer actueel thema.

Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met thema’s als vergroening, luchtkwaliteit en schone vervoerswijzen, zowel in beleids- als ontwerpvraagstukken.

TRAJECT kan en wil lang niet alles zelf doen. Het beste resultaat ontstaat door de juiste mensen op de juiste momenten in te zetten. Traject is goed in luisteren, structureren, organiseren, coördineren en ontzorgen.
Traject heeft een breed netwerk met specialisten op het gebied van communicatie/ bewonersparticipatie, milieu (lucht- en geluidkwaliteit), stedenbouw & landschap, procesbeheersing, duurzaamheid, civiele techniek en ontwerp & visualisatie.

 

TRAJECT werkt met name voor gemeenten en andere overheden maar ook voor andere adviesbureaus/ bedrijven en particulieren. Recente opdrachtgevers zijn: gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, gemeente Sliedrecht en Hema.

TRAJECT gelooft sterk in kennisuitwisseling. Zo hebben we een bijdrage geleverd aan de organisatie van een excursie naar Stockholm en leveren we graag een bijdrage aan kennisuitwisseling op het gebied van mobiliteit en verkeer tussen Zweden en Nederland.

Werkvelden

mobiliteitsbeleid & strategie

Introductie, implementatie en verankering van gezonde en duurzame vormen van mobiliteit in het (gemeentelijk) beleid.

Verkeers- en mobiliteitsbeleid Sliedrecht 2020-2030

onderzoek & advies

Onderzoek vormt de basis voor ruimtelijke keuzes en is noodzakelijk om projecten of beleidslijnen te onderbouwen, effecten van maatregelen in beeld te brengen of de haalbaarheid van maatregelen aan te tonen.

Tramlijn 1 Den Haag

verkeerskundig ontwerp, ontwerpleiding & visualisatie

Gezonde en duurzame vormen van mobiliteit vragen vaak om gedurfde en consequente keuzes in het verkeerskundig ontwerp. Zowel op structuur- als detailniveau. Mede vanwege het toenemend belang van participatie wordt een overtuigende en waarheidsgetrouwe presentatie van het ontwerp steeds belangrijker, van ‘stills’ tot complete 360° virtual reality modellen die geschikt zijn voor internet, PC, tablet, smartphone en VR-bril.

Rotonde Duinstraat Den Haag

projectmanagement

Projecten in de (stedelijke) openbare ruimte zijn vrijwel altijd complex. Een omgeving met veel partijen en vaak tegenstrijdige belangen. Het uiteindelijke doel is vaak bekend maar de weg er naar toe vraagt om een gestructureerde en effectieve aanpak.

Ontsluiting Scheveningen Westduinweg

sparringpartner & coaching

Traject kan een coachingfunctie vervullen voor minder ervaren mensen binnen uw organisatie. Dit kunnen mensen zijn die net van de opleiding komen of door willen groeien binnen de organisatie. Ook (beginnende) ZZP’ers helpen we graag op weg.

Projecten

Prijsvragen: HOPonHOPoff  en Clean air running 010

Prijsvragen: HOPonHOPoff
en Clean air running 010

HOPonHOPoff   ‘Je kan het dak op!’ is een ideeëncompetitie georganiseerd door de Maassilo in Rotterdam. De opgave is het ontwerp van een rooftop of skybox en 6.000 m2 aan dakoppervlak op de Maassilo aan de Maashaven in Rotterdam. Vanuit doelstellingen van...

Lees meer
Mobiliteitsvisie Sliedrecht, studie 2017-2018

Mobiliteitsvisie Sliedrecht,
studie 2017-2018

In opdracht van de gemeente Sliedrecht wordt verkeers- en mobiliteitsbeleid voor de middellange termijn (2020-2030) ontwikkeld. Traject verzorgt de projectleiding, het bestuurlijke traject en de participatie. Gedegen onderzoek, waarbij naast de gebruikelijke...

Lees meer
Fietssterroute Scheveningen,  realisatie 2018

Fietssterroute Scheveningen,
realisatie 2018

oude situatie Noordwal   3D visualisatie Noordwal   In opdracht van het Ingenieursbureau gemeente Den Haag (IbDH) is een ontwerpverkenning, schetsontwerp en voorlopig ontwerp opgesteld voor de inpassing van een fietsroute tussen Den Haag centrum en...

Lees meer
Gemeente Woensdrecht detachering 2016

Gemeente Woensdrecht
detachering 2016

In opdracht van de gemeente Woensdrecht heeft Traject aan uiteenlopende verkeerskundige projecten gewerkt zoals de ontsluiting van Natuurpoort de Volksabdij en verkeersplannen rondom de vele wielerevenementen in Woensdrecht. TRAJECT is een Rotterdams adviesbureau...

Lees meer